Viisi Kriittistä Seikkaa, Jotka On Huomioitava Tulkkaamisessa.

Tulkkaustyö poikkeaa käännöstyöstä eniten siinä, ettei muokkaus- tai korjausmahdollisuuksia juuri ole.

Työhön voi kuitenkin valmistautua. Tulkattavaan aineistoon pitää tutustua huolella, kaikkiin toimeksiantoihin on ainakin jonkinlaista tietoa saatavilla, myös poliisikuulusteluihin.

On hyvä pystyä tutustumaan tulkattavan tapaan puhua – ainakin, jos on vain yksi tulkattava. Joillakin on tapana puhua nopeasti, jotkut puhuvat epäselvästi tai liian hiljaa. Kuulijat seuraavat tulkin puhetta, joten on tarpeellista sopia tulkattavan kanssa puhetyylistäkin.

Kielen monipuolinen hallinta on välttämättömyys, mutta varsinkin tekniikan tulkkauksissa joskus tulee eteen laite tai koneen osa, minkä toisen kielen vastineesta ei tule mitään mieleen. Tulkki voi aina pyytää puhujaa selventämään ja näyttämään kuvaa tai jopa piirtämään laitteen tai koneen osan. Tulkin on puhuttava suoraan yleisölleen, selvästi ja riittävän kuuluvasti.

Tulkki ei saa tuoda omaa mielipidettään julki millään tavalla. Se on joskus vaikeaa, mutta erittäin tärkeää nimenomaan oikeustulkkauksissa, missä oma mieli joskus kuohuu.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
fiFI